söndag 19 mars 2023

Fromt

 I de frommaste vatten döljs häpnadsväckande företeelser. Föga anade man att sex, sprit och knark var kristdemokraternas inre liv. 

Men låt medmänskligheten tala. Det är mänskligt att fela och gudomligt att förlåta. Förvisso skulle förlåtelsen för kristdemokraternas vanor underlättas om de avstod från att tala om för andra hur de ska bete sig, alltså inte som kristdemokraterna själva.

Vifta med falukorv är bra, att hålla sig i skinnet är bättre.

torsdag 16 mars 2023

Dilemma

 Omställningen till ett hållbart samhälle kräver grafit. En kolatom binder tre andra, inom lagren sitter atomerna fast men mellan mindre hårt.

I Vittangi utanför Kiruna finns en av de största fyndigheterna av grafit i Europa. Brytningen av den leder till en konflikt med rennäringen, som kräver stora ytor. Samebyn är naturligtvis kritisk till planerna på att öppna en gruva för utvinning av grafit, då den kommer att påverka rennäringen negativt.

Ett dilemma. Dilemmor löser man inte, dem förhåller man sig till. Rennäringen i Sverige omsätter cirka 230 miljoner kronor. Bara LKAB:s gruvbrytning närmare 50 miljarder.

Rennäringen utgör en halv procent av enbart LKAB:s omsättning. Ska rennäringen tillåtas blockera Europas omställning till ett hållbart samhälle? Dess ekonomiska betydelse är marginell. Grafitbrytningen avgörande.

lördag 11 mars 2023

Sensation

Hustru och jag har upplevt en sensation. Tåg som går i tid.

I måndags tog vi tåget till Stockholm. Västtåget från Uddevalla gick i tid och ankom Herrljunga i tid. Anslutande SJ snabbtåg från Göteborg avgick och ankom exakt i tid.

Helt otroligt. Har jag inte varit med om de senaste åren.

Hemresan på tisdag började bra. Avgång med nyrenoverat SJ X2000 i tid. Tågets toalett i förstaklassavdelningen var dock ur funktion och vagnlutningen fungerade inte. Men snygg inredning.

Ankomst Göteborg i tid. Otroligt. Men säg den glädje som varar. Anslutningen till Uddevalla sprack. Kan man ha förståelse för med hänsyn till snöovädret. Men vi kom hem till slut.

Tre av fyra rätt. Det bästa de senaste tre åren.

fredag 10 mars 2023

Motarbeta

 En journalistisk dygd är att väcka avund. Politiker som skor sig på skattebetalarna. Förvisso finns det politiker, uddevallapartiets till exempel, som gör det. 

Lokaltidningen Bohusläningen kokar i vanlig ordning soppa på avundsspiken. Uddevallas nya politiska ledning har haft ett utvecklingsmöte inför den kommande mandatperioden. Det genomfördes som ett internat. Föreläsning, diskussioner, gemensam middag med efterföljande informella samtal, övernattning och gemensam frukost. 

Övernattning på hotellet trots att deltagarna bor i Uddevalla gör Bohusläningen till en skandal. Märkligt. Själva idéen med mötet är ju att samla deltagarna och då åker man inte hem. Jag har både arrangerat och deltagit i sådana möten, där jag skulle ha kunnat åka hem men, då det var avsikten, deltog i gemenskapen. 

Av detta försöker Bohusläningen, i sitt inskränkta perspektiv, göra en affär. Kritiken borde vara att alltför få politiker deltog. Fortsättningsvis borde tydligen kommunen lägga mötena på Swania i Trollhättan, så att inte våra lokala företag gynnas. TTela hör ju till samma koncern och ska hållas under armarna.

Gud bevare oss för våra fiender. Bohusläningen får vi försöka klara själva.

söndag 5 mars 2023

Lynchjustis

Den så kallade snippadomen i hovrätten upprör. Med all rätt. För en lekman är domen obegriplig. En man i 50-årsåldern för upp ett finger i en tioårigs flickas underliv. Hovrätten friar då åklagaren åtalat för våldtäkt och hovrätten finner att det  inte är styrkt bortom allt tvivel beroende på definitionen av snippa.

Folkdomstolar hör inte hemma i en rättsstat. Sverige har hittills varit en rättsstat. Upprörda medborgare kan inte tillåtas lyncha människor.

Detta upprörande mål leder rimligen till två slutsatser. Riksåklagaren, som kan överklaga till högsta domstolen utan prövningstillstånd, bör göra det. Nämndemannainstitutet måste avskaffas. 

Socialdemokratiska partigängare tvingar de socialdemokratiskt nominerade nämndemännen att avgå då deras dom inte passar politiskt. Ett oerhört ingrepp i rättssystemet, sådant som socialdemokrater i sin upphöjdhet anklagat Ungern och Polen för, men tydligen anser vara rätt i Sverige.

Förfärande om vi nu ska få politiska domstolar i Sverige.

torsdag 2 mars 2023

Priset för uddevallapartiet känt

 Nu vet uddedvalllaborna vad det kostar att köpa uddevallapartiets stöd för att åstadkomma en politisk majoritet. Sverigedemokraterna, moderaterna och kristdemokraterna betalar 550 000 kronor om året av medborgarnas pengar (givetvis inte sina egna) för att köpa uddevallapartiet och bilda majoritet. Ett parti som gick till val på att poster och arvoden var ointressanta, politikens innehåll det viktiga.

Majoriteten höjer arvodet för uppdraget som ordförande i kommunens koncernmoderbolag från 0 till 550 000 kronor. Dessutom får ordföranden konfiskera 50 miljoner från Uddevalla Energi och ytterligare miljoner från övriga kommunala bolag för att få leka företagare och fastighetskung.

Spåren från ordförandens eget företagande förskräcker. Uddevalla förtjänar ett bättre öde.

tisdag 28 februari 2023

Slut med Fairtrade

Nu lämnar Uddevalla kommun Fairtrade-konceptet och satsar på närodlat och andra miljömärkta produkter. Fairtrade innebär att kommunens livsmedelsinköp har fördyrats. Dessutom avgifter till och krav på marknadsföring av Fairtrade.

Den politiska majoriteten i Uddevalla konstaterar att Uddevallas skattebetalare inte har någon anledning att gynna LO och Svenska Kyrkan, vilka äger Fairtrade.

Att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet protesterar är väntat. Men att centerpartiet, också i opposition, gör det och motsätter sig fokuseringen på närproducerat är mer överraskande. Ännu ett exempel på att centern lämnat landsbygden.

Fromt

 I de frommaste vatten döljs häpnadsväckande företeelser. Föga anade man att sex, sprit och knark var kristdemokraternas inre liv.  Men låt ...